O nama


Naziv: Aoxi Biolab d.o.o.
Sjedište: Ulica Ivana Rendića 29,10000 Zagreb

E-mail: info@aoxibiolab


Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebz broj Tt-18/13090-4
MBS: 081167105
OIB: 85556013709
Temeljni kapital: 20.000 kuna uplaćen u cijelosti
Osobe ovlaštene za zastupanje
Branko Eder, direktor
Članovi društva: Damir Vinski, član društva
IBAN u Addiko banci:  HR6225000091101475169(BIC HAABHR22)